Cookies

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Een cookie is een brokje informatie dat een internetpagina opslaat op jouw computer, smartphone of ander apparaat. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en kun je zelf op ieder moment via je browser verwijderen. Wij gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies/functionele cookies)
 • Persoonlijke advertenties te laten zien (tracking cookies/marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer jij onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies (cookiebanner). Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies

In jouw browser kun jij instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer jij ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Kidz Kreative neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heb jij?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document.

Jij hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: jij hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je  verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: jij hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien jij ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb jij het recht om de persoonsgegevens die wij van je  verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om jezelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:

 • Qooqie
  Deze cookie is nodig voor de call-trackingfunctionaliteit die wordt gebruikt door de website-exploitant - De cookie stelt een ID in voor de specifieke bezoeker, waardoor het ondersteuningsteam/helpdesk van de website de bezoeker kan herkennen bij een hulpvraag, en de navigatie van de bezoeker op de website kan inzien. De bewaartermijn van de cookies is 30 minuten.
 • Google Analytics
  Registreert een unieke ID voor een websitebezoeker en houdt bij hoe de bezoeker de website gebruikt. De gegevens worden gebruikt voor statistieken. De bewaartermijn van de registratie is 2 jaar.
 • Watermelon
  Deze cookie wordt gebruikt om onze chat-applicatie in te schakelen. Deze cookies worden niet verwijderd.
 • HotJar
  Hotjar-cookie. Deze sessie-cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om trechters te genereren. De bewaartermijn van de Hotjar-cookies is 1 jaar.
 • Google Tag Manager
  Registreert een uniek ID om zo statisch gegevens (cijfermatige gegevens) te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. De gegevens worden verzameld in een rapport en helpen ons de website te optimaliseren. De gegevens worden na één dag verwijderd.

Wijzigingen in deze cookieverklaring

Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen zullen wij je daarover informeren via de website waarop de wijzigingen van toepassing zijn. Indien er een wijziging plaatsvind aan cookies waarvoor toestemming nodig is vragen wij je altijd opnieuw om toestemming.

Contactgegevens

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en je rechten kun je in onze privacyverklaring terugvinden.

Kidz Kreative
Postbus 32
8250 AA DRONTEN
E-mail: info@kidzkreative.com
Website: www.kidzkreative.com

Scroll naar boven